info@greendrop.cz

+420 725 840 092

GreenDrop s.r.o.
Kapitána Jaroše 34/14
Svitavy 568 02
Czech Republic

info@greendrop.cz

+420 725 840 092

GreenDrop s.r.o.
Kapitána Jaroše 34/14
Svitavy 568 02
Czech Republic

GreenDrop s.r.o.

Projekt
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0009756 PROJEKT NA OCHRANU PRÁV
PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ – GREENDROP S.R.O.
je spolufinancován Evropskou unií.
Ochrana nového designérského řešení, ochrana grafického znázornění produktů společnosti.

GreenDrop s. r. o.

info@greendrop.cz
+420 725 840 092
Kapitána Jaroše 34/14
Svitavy 568 02
Czech Republic

© Copyright GreenDrop s. r. o. 2017     l      www.greenwalls.cz     l      www.scandiamoss.eu    l    GreenDrop s. r. o. authorised European reseller of Scandiamoss

www.greenwalls.cz
www.scandiamoss.eu


GreenDrop s. r. o. authorised European reseller of Scandiamoss

© Copyright GreenDrop s. r. o. 2017